W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej Administrator: FISE EQUAL
Partnerzy

Opis projektu

Założeniem projektu było poszukiwanie polskiego modelu ekonomii społecznej, szczególnie zaś koncentrowaliśmy się na roli trzeciego sektora w rozwoju i funkcjonowaniu ekonomii społecznej w Polsce.

Dzięki pogłębionym obserwacjom (badaniom jakościowym, ilościowym), licznym spotkaniom, warsztatom, seminariom, konferencjom oraz innym działaniom prowadzonym w projekcie udało nam się zdefiniować sektor ekonomii społecznej w Polsce. Określiliśmy, jakie czynniki przyczyniają się do jego rozwoju, ale także, jakie problemy i wyzwania stoją zarówno przed przedsiębiorcami społecznymi jak i instytucjami w ich otoczeniu. Znaleźliśmy najlepsze wzory działań, wspieraliśmy je, dbając o to, aby stały się powszechnie dostępne.

Prowadzone szkolenia, szkoły, studia podyplomowe przyczyniły się w znacznym stopniu do rozpowszechnienia koncepcji przedsiębiorczości społecznej w Polsce i przygotowania kadry dla jej dalszego rozwoju. Promowaliśmy ideę ekonomii społecznej zarówno wśród przedstawicieli samorządów, administracji publicznej, środowisk biznesowych oraz organizacji pozarządowych. Poprzez Spotkania i Targi Ekonomii Społecznej oraz prezentację przykładów działań w Atlasie Dobrych Praktyk ES udało nam się zainteresować koncepcją ekonomii społecznej opinię publiczną.


Projekt realizowany był od lipca 2005r. do marca 2008r.

Pobierz ulotkę o projekcie

Powrót na stronę startową

Projekt ten realizowany został przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.