W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej Administrator: FISE EQUAL
Partnerzy

Contact

Project Office:

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
00-630 Warszawa, ul. Polna 24 lok. 7
T: (+ 48 22) 875 07 68-69
F: (+48 22) 825 70 76
http://www.fise.org.pl

Managing Group Chairman: Jan Jakub Wygnański
Project Office Executive: Ilona Gosk

For more information please contact Agnieszka Czmyr – Kaczanowska: aczmyr@fise.org.pl

The Project is supported by the European Social Fund under the EQUAL Initiative of the European Union.