W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej Administrator: FISE EQUAL
Partnerzy

Partnerstwa Ponadnarodowe

W projekcie skorzystaliśmy z doświadczeń i wiedzy naszych Partnerów Ponadnarodowych, z którymi przeprowadziliśmy szereg wspólnych działań, m.in. wspólne badania, analizy, narzędzia wsparcia dla przedsięwzięć ekonomii społecznej, mainstreaming oraz wymianę informacji.

Partnerstwo na Rzecz Rozwoju „W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej” zawarło dwie umowy o współpracy ponadnarodowej, tworząc tym samym dwa partnerstwa ponadnarodowe: The Third Angle (TTA) oraz Social Economy Body of Knowledge (SEBOK).

Projekt ten realizowany został przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.