W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej Administrator: FISE EQUAL
Partnerzy

Kontakt


Biuro projektu:

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 6 lok. 2/5
T +48 22 537 02 00-02
F +48 22 537 02 03
Mial: fise at fise.org.pl
http: www.fise.org.pl

Przewodniczący Grupy Zarządzającej: Jan Jakub Wygnański
Dyrektor Biura Projektu: Ilona Gosk


Projekt ten realizowany został przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.