W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej Administrator: FISE EQUAL
Partnerzy

Nasze działania

W projekcie przeprowadziliśy szereg działań w ramach czterech rozbudowanych rezultatów obejmujących:

- sformułowanie rekomendacji dotyczących legislacji, otoczenia finansowego, instytucjonalnego i społecznego ekonomii społecznej,

- stworzenie systemu obserwowania kondycji sektora ekonomii społecznej oraz jej wzmacniania,

- zapewnienie funkcjonowania elementów niezbędnej infrastruktury sektora ekonomii społecznej,

- zapewnienie wzrostu znajomości zagadnień ekonomii społecznej i jej znaczenia dla rozwiązywania problemu wykluczenia społecznego.

Zapraszamy do bliższego zapoznania się z naszymi działaniami.

Projekt ten realizowany został przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.