W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej Administrator: FISE EQUAL
Partnerzy

Wspieranie i promocja ES

Jednym z celów naszego projektu było wspieranie rozwoju ekonomii społecznej w Polsce, a także promowanie koncepcji ekonomii społecznej jako metody realizowania ważnych celów społecznych. Nasze działania koncentrowały się zatem zarówno na analizie istniejących rozwiązań, proponowaniu zmian i wskazywaniu najlepszych rozwiązań, ale także na integracji środowiska ekonomii społecznej oraz wymianie wiedzy i doświadczeń.

Projekt ten realizowany został przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.