W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej Administrator: FISE EQUAL
Partnerzy

Badania

W ramach projektu prowadzone były liczne badania, które podzielone zostały na dwa działy: Obserwatorium oraz Laboratorium.

Obserwatorium miało za zadanie dostarczyć podstawowych danych na temat potencjału ES w Polsce oraz stanowić źródło kompleksowej informacji o kondycji oraz specyfice przedsięwzięć ES w obrębie sektora pozarządowego. Działalność obserwatorium polegała zarówno na analizie dostępnych danych statystycznych o instytucjach ES, jak i na prowadzeniu badan pogłębiających wiedzę o ich sytuacji, problemach oraz o trendach i uwarunkowaniach ich rozwoju. Badania prowadzone były zarówno w oparciu o metody ilościowe, jak i jakościowe.

Badanie ilościowe przeprowadzone zostało dwukrotnie, w odstępie ok. 2 lat, na reprezentatywnej, losowo-warstwowej próbie organizacji pozarządowych, wśród których osobna warstwę stanowiły przedsięwzięcia ekonomii społecznej. Szczególnie wnikliwie zbadane zostały kwestie związane z miejscem badanych podmiotów na rynku pracy (ze szczególnym uwzględnieniem ich kompetencji w dziedzinie trudnych obszarów bezrobocia), ich strategiami finansowania i gotowością do ekonomizowania się oraz istniejącymi barierami rozwoju (przede wszystkim związanymi ze sfera legislacyjną). Powtórzenie badania pozwoliło prześledzić najnowsze trendy w rozwoju inicjatyw ekonomii społecznej w ramach polskiego sektora pozarządowego.

Obraz polskiego sektora ES wyłaniający się z danych statystycznych został uzupełniony wynikami badania jakościowego (w ramach Laboratorium ES) polegającego na systematycznej obserwacji ok. 50 różnych przedsięwzięć ES w całej Polsce. 50 podmiotów wybranych zostało po to, aby dokładnie zbadać ich kondycję i równocześnie wspierać je. Podejście takie oparte o metodę action research pozwoliło nam na określenie podstawowych reguł i zależności obowiązujących w przedsięwzięciach ES. Dane na temat każdego z nich zostały zebrane dzięki stałemu monitoringowi tych przedsięwzięć, oraz 2- 3 wizytom badawczym, przeprowadzonym miedzy w trakcie trwania projektu.

Wyniki poszczególnych badań zostały zaprezentowane w licznych publikacjach:

- w serii EKONOMIA SPOŁECZNA TEKSTY i równocześnie w Raporcie Otwarcia projektu

- w osobnych publikacjach Stowarzysznia Klon/Jawor


Szczegółowe informacje: Marta Gumkowska, Zespół Badawczy Stowarzyszenia Klon/Jawor www.klon.org.pl


Projekt ten realizowany został przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.