W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej Administrator: FISE EQUAL
Partnerzy

Działania edukacyjne

W ramach projektu przygotowaliśmy bogatą ofertę edukacyjną, w zakresie szeroko pojętej ekonomii społecznej, skierowaną zarówno do pracowników organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych, jak i pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz pracowników społecznych. Nasza oferta spotkała sie z dużym zainteresowaniem ze strony beneficjentów. W poszczególnych działach prezentujemy szczegółowe informacje na temat każdego z przedsięwzięć:

- Studia Podyplomowe - Ekonomia Społeczna,
- Sezonowa Szkoła Ekonomii Społecznej,
- Szkolenia dla pracowników socjalnych,
- Szkolenia dla pracowników instytucji rynku pracy,
- Regionlane Centrum Ekonomii Społecznej w Krakowie
- Info-punkty Ekonomii Społecznej,
- Współpraca z biznesem (seminaria).
Projekt ten realizowany został przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.