W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej Administrator: FISE EQUAL
Partnerzy

Publikacje

W ramach projektu przygotowaliśmy szereg ogólnodostępnych publikacji poświęconych różnym aspektom ekonomii społecznej oraz dziedzin pokrewnych.

[>] Stworzyliśmy serię wydawniczą "EKONOMIA SPOŁECZNA TEKSTY", której założeniem jest gromadzenie różnych tekstów poświęconych zagadnieniu ekonomii społecznej, prezentujących zarówno doświadczenia polskie, jak i zagraniczne, oraz prezentujących różne poglądy w tej dziedzinie. Pierwsza edycja serii dołączona została do Raportu Otwarcia Projektu. Druga opublikowania została w marcu 2008 roku jako zbiór tekstów z lat 2006, 2007 i 2008. Wszystkie teksty serii publikowane są równocześnie na portalu www.ekonomiaspoleczna.pl.

[>] Przygotowaliśmy dokument zwany Manifestem ES, który trafił do konsultacji społecznych. Jest to praca zbiorowa pod redakcją: Piotra Frączaka i Kuby Wygnańskiego, "Polski model ekonomii społecznej. Rekomendacje dla rozwoju – materiał roboczy" .

[>] Opublikowana została Antologia zagranicznych tekstów o ekonomii społecznej.

[>] Opublikowaliśmy 3 pozycji w serii Warto Wiedzieć Więcej oraz Poznaj Swoje Prawa (Stowarzysznie Klon/Jawor)

[>] Powstały 3 numery kwartalnika "Ekonomia Społeczna" (Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie). Kwartalnik dostępny jest na stronie www.ekonomiaspoleczna.msap.pl.

[>] Ukazała się broszura pt. "Jak założyć spółdzielnię socjalną", wydana przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Broszury są bezpłatne. Można je zamawiać za pomocą formularza, który znajduje się w serwisie www.wydawnictwa.ngo.pl - kliknij tutaj, aby przejść do formularza.
Wypełniony formularz należy wysłać na numer faksu: (22) 828 91 29 lub na adres mailowy:
info@ngo.pl.


Wszystkie publikacje udostępniane są poprzez portal www.ekonomiaspoleczna.pl. Zapraszamy do lektury.

Projekt ten realizowany został przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.