W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej Administrator: FISE EQUAL
Partnerzy

The Third Angle - TTA

Partnerstwo postawiło sobie za cel poszukiwanie najlepszych metod wspierania rozwoju przedsiębiorstw społecznych i pomocy w ich zakładaniu, a także zapewnienia dostępu do usług finansowych, doradztwa biznesowego i konsultingowego oraz edukacji w zakresie zarządzania.

Cele i działania Partnerstwa:
1. testowanie modeli wspierania przedsiębiorstw społecznych (np. inkubatorów przedsiębiorczości społecznej), pogłębianie wiedzy o specyfice historycznej i kulturowej istnienia przedsiębiorstw w krajach partnerów,
2. wywieranie wpływu na szeroko rozumianą „kulturę organizacyjną” i współpracę w sektorze publicznym, prywatnym, trzecim sektorze, uwzględniając inicjatywy wspólnot lokalnych,
3. równoległe badania, których celem jest identyfikacja czynników sukcesu funkcjonowania sektora przedsiębiorstw społecznych oraz warunków zapewnienia politycznych i środowiskowych struktur koniecznych do promowania przedsiębiorczego podchodzenia do przedsięwzięć społecznych.

Partnerstwo The Third Angle (TTA), obok PRR „W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej”, tworzyli:

- Partnerstwo włoskie: INC.I.SO - INCUBATORI DI IMPRESE SOCIALI (social enterprises incubators)
Zarządzane przez:
Confcooperative Toscana
50127 Firenze
Via Vasco da Gamma, 25
T:+39 055 42211491
F: +39 055 4476683
email: info@confcooperative-toscana.coop
www.confcooperative.it/default.aspx

oraz

- Partnerstwo angielskie: Cultural Shift South East
Zarządzane przez:
South East England Development Agency (SEEDA)
SEEDA Headquarters
Cross Lanes
Guildford
GU1 1YA
England UK
T: +44 (0)1483 484200
F: +44 (0)1483 484247
email: seeda@seeda.co.uk
www.seeda.co.uk

www.culturalshift.com

Sekretariat Partnerstwa TTA
South East England Development Agency (SEEDA)
Sarah Linington
Cultural Shift Project Assistant
T:+44 (0) 1483 484 209
email: SarahLinington@seeda.co.uk
oraz
Linda Pizani Williams MBA
European Institute of Social Services
School of Social Policy, Sociology & Social Research,
Keynes College
University of Kent
Canterbury
CT2 7NP
T: +44 (0) 1227 827487
Mobile: 07802 733657
email: l.s.pizani-williams@kent.ac.uk

Szczegóły dotyczące działań Partnerstwa oraz budżet zawarte zostały w umowie TCA

Projekt ten realizowany został przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.