W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej Administrator: FISE EQUAL
Partnerzy

Social Economy Body of Knowledge - SEBOK

W ramach partnerstwa włosko – polskiego poszukiwaliśmy wspólnych sposobów na dokumentowanie/gromadzenie i porządkowanie wiedzy w zakresie ekonomii społecznej. Szczególnie w odniesieniu do aspektów legislacyjnych i regulacyjnych ekonomii społecznej, otoczenia finansowego, strategicznych relacji pomiędzy sektorem ekonomii społecznej a administracją publiczną, jednostkami komercyjnymi oraz opinią publiczną.

Cele i działania Partnerstwa:
1. stworzenie panoramy (przeglądowego zbioru) rozwiązań prawnych i regulacyjnych dotyczących ekonomii społecznej (cel ten ma za zadanie wzmocnienie procesu wzajemnego uczenia się, opartego na krytycznej analizie i dyskusjach poświęconych rozwiązywaniu barier regulacyjnych),
2. prezentowanie roli otoczenia finansowego ekonomii społecznej (budowanie zasobu wiedzy pozwalającego na lepsze rozumienie się, lepszą współpracę sektora ekonomii społecznej i instytucji kredytowych),
3. proponowanie rozwiązań w zakresie strategicznych zagadnień ekonomii społecznej, integrowanie sektora ekonomii społecznej (w krajach, regionach w których działają partnerzy) jak i budowanie relacji z administracją publiczną, innymi aktorami rynkowymi oraz opinią publiczną.

W tym celu stworzona została strona internetowa Partnerstwa na której umieszczone zostały produkty partnerstwa: www.sebok.eu

W partnerstwie ponadnarodowym Social Economy Body of Knowledge (SEBOK) współpracowaliśy z partnerstwem włoskim FINANZA IN.
Partnerstwo zarządzane jest przez:
Consorzio Farsi Prossimo Soc. Coop. Sociale
O.N.L.U.S.
Via Ponale 2,
Angolo Fulvio Testi
20162 Milano
T: +39 02 66114432
F: +39 02 66103072
email: equal@farsiprossimo.it
www.consorziofarsiprossimo.it

Sekretariat Partnerstwa SEBOK
Ufficio Europa
Caritas Ambrosiana
Via S. Bernardino 4
I - 20122 Milan
T: +39 02 76037269/266
F: +39 02 76021676
email v.caimi@caritas.it
europa.ambrosiana@caritas.it
oraz
Advertere srl
Via Dante Alighieri, 97
I - 09128 CAGLIARI
SARDINIA - ITALY
T: +39 348 5850230 (Mobile)
F: +39 178 6038376
email: roberto.doneddu@advertere.net
www.advertere.net

Szczegóły dotyczące działań Partnerstwa oraz budżet zawarte zostały w umowie TCA oraz dostępne są na stronie: www.sebok.eu

Projekt ten realizowany został przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.