W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej Administrator: FISE EQUAL
Partnerzy

Rekomendacje

W ramach projektu dokonany został przegląd krajowych i europejskich rozwiązań prawnych, finansowych oraz instytucjonalnych w dziedzinie ekonomii społecznej, pogłębiony badaniami jakościowymi oraz ilościowymi podmiotów ekonomii społęcznej. Na tej podstawie powstał szereg interesujących publikacji. Wszystkie publikacje są ogólnodostępne zarówno w wersji elektronicznej na portalu www.ekonomiaspoleczna.pl jak i wersji papierowej (u wydawcy).


Polski model ekonomii społecznej. Rekomendacje dla rozwoju - materiał roboczy. To dokument zwany także Manifestem ekonomii społecznej, gdyż przedstawia możliwości rozwoju sektora ekonomii społecznej i rekomendacje zmian w różnych jego obszarach. Dokument trafi wkrótce do konsultacji społecznych. Dzięki temu ma on szansę stać się motorem do współdziałania podmiotów życia publicznego, różnych sektorów i instytucji.
Zachęcamy do przyłączenia się do dyskusji!

Już wkrótce publikacja do pobrania!

Seria EKONOMIA SPOŁECZNA TEKSTY

Jest to seria wydawnicza prezentująca teksty ważne z punktu widzenia dyskusji o ekonomii społecznej, zapoczątkowana 2006 roku, kiedy to ukazał sie Raport Otwarcia Projektu (więcej informaci poniżej).
W trakcie kolejnych lat realizacji projektu gromadziliśmy nowe teksty i opracowania. W marcu 2008 roku powstał pełny zbiór tekstów z lat 2006 – 2008, które zamykają nasz projekt jednakże ich celem jest kontytnuowanie dykusji na temat przyszłości ekonomii społecznej w Polsce.

Zbiór tekstów na płycie CD wkrótce będzie dystrybuowany. Poszczególne teksty zostaną wydane także w wersji papierowej.

Autorzy tekstów w serii to: osoby związane z projektem, osoby aktywnie działające w obszarze ekonomii społecznej, a także przedstawiciele innych środowisk zainteresowanych ekonomią społeczną.
Wszystkie materiały publikowane w serii są dostępne na stronach portalu www.ekonomiaspoleczna.pl.


Raport Otwarcia Projektu, prezentowany w czasie Pierwszych Ogólnopolskich Spotkań Ekonomi Społecznej w Krakowie, dostępny jest na portalu www.ekonomispoleczna.pl. Zapraszamy do lektury. Liczymy także na Państwa komentarze.

Pozostałe teksty i inne publikacje powstałe w ramach projektu publikowane są systematycznie na portalu www.ekonomispoleczna.pl.

Projekt ten realizowany został przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.