W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej Administrator: FISE EQUAL
Partnerzy

SKES

Stała Konferencja Ekonomii Społecznej zrodziła sie z potrzeby stworzenia wspólnej, szerokiej płaszczyzny łączącej działania różnorodnych podmiotów ekonomii społecznej w Polsce. Stanowi ona miejsce spotkań i dyskusji, a także uzgadniania stanowisk w kwestiach istotnych dla całego środowiska ekonomii społecznej.

Zapraszamy do współpracy!

[>] We wrześniu 2007 opublikowano ostateczne wersje Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013 oraz System Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013. Opublikowane zostały na stronach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (www.mrr.gov.pl).

Zapraszamy do lektury opracowania, w którym Ilona Gosk dokonała analizy tych dokumentów pod kątem wsparcia ekonomii społecznej: Fundusze unijne 2007-2013 – szansa na rozwój sektora ekonomii społecznej?.


[>] Zapraszamy Państwa do zapoznania się z podstawowymi postulatami Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej dotyczącymi miejsca ekonomii społecznej w programach operacyjnych na lata 2007-2013.

Postulaty zostały przekazane Pani Grażynie Gęsickiej, Minister Rozwoju Regionalnego jako nasz głos SKES w konsultacjach społecznych.

Załącznikiem do postulatów jest ekspertyza dr Joanny Tyrowicz „Miejsce ekonomii społecznej w programach operacyjnych perspektywy finansowej 2007-2013”, która powstała w oparciu o opinie członków SKES.


Więcej o działalności SKES na stronie: www.skes.pl

Projekt ten realizowany został przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.