W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej Administrator: FISE EQUAL
Partnerzy

Konferencje / spotkania / seminaria

W ramach projektu udało nam się zorganizować szereg wydarzeń mających na celu wymianę wiedzy, doświadczeń, poglądów na temat ekonomii społecznej i zagadnień pokrewnych. Szczegółowe informacje o terminach, tematach spotkań etc. publikowane były na bieżąco w portalu www.ekonomiaspoleczna.pl.

Przeprowadzone wydarzenia (wybrane)

[>] W dniu 19 marca 2008 r. w Krakowie odbyła się debata na temat "Założeń do projektu ustawy o przedsiębiorstwie społecznym" autorstwa prof. Jerzego Hausnera i prof. Huberta Izdebskiego.
Miejsce debaty: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

[>] W dniach 10 - 14 marca 2008 r. w Starych Jabłonkach odbyło się ostatnie spotkanie z przedstawicielami tzw. " Naszej 50-tki". Spotkanie miało na celu m.in. podsumowanie współpracy, zakończenie dzialań w ramach projektu i jednocześnie zaplanowanie współpracy już poza projektem. W trakcie spotkania uczestnicy mieli możliwość skorzystania z konsultacji eksperckich w szerokim zakresie.

[>] We wrześniu i listopadzie 2007 r. prowadzone były warsztaty, mające na celu wypracowanie rekomendacji w zakresie legislacji, finansów i zagadnień instytucjonalnych dla ekonomii społecznej.

[>] W dniach 27 i 28 września 2007 r. w Warszawie zorganizowana została konferencja na temat pt. "Sposoby parametryzowania opisu społeczności lokalnych z punktu widzenia potencjału / skutków działania instytucji ekonomii społecznej" z udziałem zagranicznych i krajowych ekspertów. Za organizację konferencji odpowiada UNDP Polska.

Szczegółowych informacji na tamat wydarzenia udziela Kamile Wyszkowski www.undp.org.pl.

[>] W dniach 11 i 12 czerwca w Warszawie odbyło się spotkanie z przedstawicielami „Naszej 50tki”, czyli grupy instytucji, które współpracują w ramach projektu „W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej“.

Spotkanie miało na celu m.in. wzajemne poznanie się i wymianę doświadczeń zarówno pomiędzy członkami grupy, członkami Partnerstwa a także zaproszonymi ekspertami. Zaprosiliśmy wybitnych specjalistów w różnych dziedzinach. W spotkaniu wzięli udział m.in. prof. Hubert Izdebski – prawnik z Uniwersytetu Warszawskiego, Cezary Miżejewski – przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Krzysztof Więckiewicz – Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Mariola Misztak – Kowalska z PARP, prof. Anna Giza – Poleszczuk z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Jerzy Hausner z Akademii Ekonomicznej w Krakowie i wielu innych ekspertów oraz praktyków sektora pozarządowego oraz sektora biznesu. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, zostało także wysoko ocenione przez uczestników.

Program spotkania

[>] w dniu 5 czerwca 2007r., na Akademii Ekonomicznej w Krakowie odbyła się konfernecja "Ekonomia społeczna a biznes" oraz na Regionalne Targi Ekonomii Społecznej w Krakowie.
Szczegółowe informacje na temat tego wydarzenia można znaleźć na stronach Regionalnego Centrum Ekonomii Społecznej www.ekonomiaspoleczna.msap.pl

Pliki do pogrania:
- program konferencji
- informacja o Targach
- informacja o debacie oxfordzkiej

[>] Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z seminarium przygotowanym przez UNDP Polska pt: "Przegląd koncepcji i metod monitorowania rozwoju społeczno-gospodarczego". Seminarium odbyło sie 15 stycznia 2007 r. w ramach projektu "W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej".
Pliki do pobrania:
Notatka z seminarium
Prezentacje:
1. Doświadczenia Małpolskiej Szkoły Administracji Publicznej AE w Krakowie
2. Terytorium Społecznie Odpowiedzialne REVES
3. Wskaźniki Fundacji Partnerstwo dla Środowiska
4. Mapa Aktywności Lokalnej Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
5. Małpolskie Centrum Obserwacji Rynku Pracy i Edukacji
6. Repozytorium danych Stowarzyszenia Klon/Jawor
7. Projekt Systemu Monitoringu Społecznego Programów Operacyjnych - Stowarzyszenie Klon/Jawor i Instytut Socjologii UW
Projekt ten realizowany został przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.