W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej Administrator: FISE EQUAL
Partnerzy

Spotkania Ekonomii Społecznej

Informacja o II Ogólnopolskich Spotkaniach Ekonomii Społecznej w WarszawieW dniach 18, 19 i 20 października w Warszawie odbyły się kolejne Spotkania Ekonomii Społecznej połączone z Targami Ekonomii Społecznej.


Celem Spotkań jest dyskusja nad kondycją ekonomii społecznej w Polsce oraz wymiana doświadczeń, zarówno polskich jak i zagranicznych. Tegorocznym tematem przewodnim było wykorzystanie narzędzi ekonomii społecznej do stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego na poziomie regionalnym i lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień jak rewitalizacja oraz partnerstwo publiczno-prywatne. Prelegentami byli m.in. profesor Jerzy Hausner, Michał Guć, Paweł Chorąży, Cezary Miżejewski, Graham Meadows, goście zagraniczni z REVES (Europejskiej Sieci Miast i Regionów na rzecz Ekonomii Społecznej), DIESIS, CERT (Community Economic Regeneration Team), CSCB (Coin Street Community Builders) oraz przede wszystkim liczni przedstawiciele polskiego środowiska ekonomii społecznej.


Materiały pokonferencyjne dostępne są w biurze organizatora.


Biuro organizatora:

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

00-630 Warszawa

tel. (+48) 22 875 07 68

e-mail: fise@fise.org.pl

www.fise.org.plInformacja o ubiegłorocznych Spotkaniach Ekonomii Społecznej

W dniach 28 – 29 września 2006 w Krakowie odbyły się Pierwsze Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej.

W pierwszym dniu Spotkań odbyło sie Seminarium, w czasie którego w gronie praktyków i ekspertów dyskutowaliśmy o problemach i szansach rozwoju ekonomii społecznej, m.in. o prawie i finansach, służących rozwojowi przedsiębiorczości społecznej oraz o organizacjach wspierających jej rozwój. Wydarzenie to zgromadziło ponad 220 osób.

Drugiego dnia, na Rynku Głównym odbyły się Targi Ekonomii Społecznej. Różnorodne podmioty ekonomii społecznej miały okazję zaprezentować swoje działania i osiągnięcia szerokiej publiczności. Miały także szansę spotkać się, nawzajem poznać i nawiązać kontakty między sobą, które w przyszłości mogą zaowocować ciekawą współpracą.

Relacje z przebiegu Seminarium oraz Targów wraz ze zdjęciami zamieszczone zostały na portalu www.ekonomiaspoleczna.pl.

Zaprszamy do zapoznania się z "Materiałami podsumowującymi" Pierwsze Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej, które zamieszczone zostały na portalu www.ekonomiaspoleczna.pl. Istenieje także mośliwość otrzymania materiałów drogą pocztową.
Szczegółowe informacje na stronie: www.ekonomiaspoleczna.pl


Projekt ten realizowany został przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.