W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej Administrator: FISE EQUAL
Partnerzy

Studia Podyplomowe

Małoposka Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie uruchomiła i prowadziła Studia Podyplomowe "Ekonomii Społecznej". W ramach projektu przeprowadzone zostały trzy edycje studiów, łącznie dyplom uzyskało 120 osób.

Celem Studiów było rozwijanie oraz doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych osób zajmujących się lub zainteresowanych prowadzeniem i wspieraniem przedsięwzięć społecznych.

Słuchacze zdobyli wiedzę z dziedziny ekonomii, zarządzania, finansów i prawa, niezbędną do tworzenia i zarządzania inicjatywami społecznymi oraz prowadzenia i rozwoju podmiotów ekonomii społecznej. Dzięki odpowiednio skonstruowanemu programowi studiów i właściwej dla doskonalenia umiejętności formie zajęć, słuchacze mogli rozwijać kompetencje organizacyjne i menedżerskie, między innymi przez wymianę doświadczeń z pozostałymi słuchaczami.

Studia przyczyniły się do budowania zasobów kadrowych i potencjału kompetencyjnego przedstawicieli sektora ekonomii społecznej, stanowiąc równocześnie wkład środowiska akademickiego w rozwój tego sektora.

Informacja o studiach (plik do pobrania)

Wszystkie trzy (pilotażowe) edycje Studiów podyplomowych Ekonomii Społecznej były bezpłatne dla uczestników. Studia finansowane były z funduszy projektu.

Więcej informacji o najnowszej ofercie studiów podyplomowych MSAP (UEK) na stronie www.studia.msap.pl.


Seminarium magisterskie z ekonomii społecznej

W roku akademickim 2005/6 uruchomione zostało seminarium magisterskie w zakresie ekonomii społecznej na studiach dziennych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.


Projekt ten realizowany został przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.