W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej Administrator: FISE EQUAL
Partnerzy

Sezonowa Szkoła ES

Celem Sezonowej Szkoły Ekonomii Społecznej było umożliwienie podnoszenia kwalifikacji w zakresie ekonomii społecznej pracownikom i wolontariuszom zaangażowanym w przedsięwzięcia ekonomii społecznej. Program Szkoły koncentrował się na praktycznych umiejętnościach związanych z zaawansowanym zarządzaniem finansami, prowadzeniem działalności gospodarczej, przygotowywaniem biznesplanów, etc.

Organizacja Szkoły
Zajęcia w Szkole podzielone zostały na dwie ścieżki, tzw. zamkniętą dla stałej grupy 25 osób, oraz ścieżkę otwartą, na którą nabór prowadzony był każdorazowo. W ramach projektu odbyło się 5 edycji Szkoły dla łącznie 125 osób.

Szczegółowe informacje: Beata Juraszek-Kopacz, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego www.frso.pl

Projekt ten realizowany został przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.