W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej Administrator: FISE EQUAL
Partnerzy

Szkolenia dla pracowników socjalnych

Celem szkolenia pracowników socjalnych w zakresie wykorzystywania metod ekonomii społecznej było poszerzenie dostępnych instrumentów pracy socjalnej. Dzięki temu pracownicy socjalni zyskali wiedzę na temat sposobów na aktywizowania zarówno klientów pomocy społecznej, maksymalizując ich szanse wyjścia z systemu pomocy społecznej, jak i członków grup zagrożonych, minimalizując ich zagrożenie wejściem w system pomocy społecznej.

Organizacja szkoleń
Główna część szkoleń rozpoczeła się w październiku 2006 r. i zakończyła w czerwcu 2007 r. Przeprowadzono dwie ścieżki szkoleń (zamkniętą i otwartą). Szkolenia odbywały się w Ośrodku Szkoleniowym IRSS w Białobrzegach. Udział w szkoleniach oraz dojazd z Warszawy na miejsce szkolenia był bezpłatny. W szkoleniach wzięło udział 323 osób.

Informacji w zakresie szkoleń dla pracowników społecznych udziela: Agnieszka Hryniewicka, Instytut Rozwoju Służb Społecznych ww.irss.pl


Projekt ten realizowany został przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.