W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej Administrator: FISE EQUAL
Partnerzy

Szkolenia dla pracowników instytucji rynku pracy

Celem szkoleń byłapoprawa jakości wsparcia udzielanego przez instytucje rynku pracy oraz upowszechnianie metod i narzędzi ekonomii społecznej. Szkolenia skierowane były do pracowników publicznych służb zatrudnienia i niepublicznych podmiotów działających na rynku pracy (w tym: organizacji pozarządowych), a także instytucji wspierających osoby bezrobotne (MOPS, GOPS, PCPR, MCIZ, OHP). Oferta szkoleniowa łączyła zagadnienia dotyczące poprawy współpracy pomiędzy lokalnymi, instytucjonalnymi partnerami rynku pracy. W ramach projektu wykorzystane zostały moduły szkoleniowe programu "Bezrobocie - co robić?", wzbogacone o dwa kursy distance learning: analiza lokalnego rynku pracy oraz ekonomia społeczna.

Organizacja szkoleń
Szkolenia organizowane były w regionach, w 3 lub 4 sesjach po dwa dni, uzupełniane kursem distance learning: Analiza Lokalnego Rynku Pracy i Ekonomia Społeczna - nowoczesne instrumenty rynku pracy. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymali zaświadczenia MENiS. Łącznie w szkoleniach wzięło udział 120 osób.

Szczegółowe informacje: Magdalena Huszcza, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz na portalu www.bezrobocie.org.pl

Projekt ten realizowany został przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.