W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej Administrator: FISE EQUAL
Partnerzy

Regionalne Centrum ES

Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej zainagurowało swoją dziłalność 2 kwietnia 2007 r.

Misją Regionalnego Centrum Ekonomii Społecznej w Krakowie jest profesjonalne i skuteczne działanie na rzecz sektora ekonomii społecznej w Małopolsce poprzez integrowanie i motywowanie jego podmiotów do wspólnego działania oraz kreowanie mechanizmów i tworzenie narzędzi umożliwiających wzmocnienie regionalnej infrastruktury działającej na rzecz tego sektora.

Celem Regionalnego Centrum Ekonomii Społecznej w Krakowie jest tworzenie warunków, metod i narzędzi dla wspierania działań, procesów oraz uczestnictwa różnych sektorów w kształtowaniu gospodarki społecznej w Małopolsce.

Działając na szczeblu regionalnym Centrum ma ambicje stać się jednym z najważniejszych ośrodków aktywnie podejmujących dyskusję nad teoretycznymi i praktycznymi wymiarami ekonomii społecznej. Szczególne predyspozycje do tego zadania zawdzięcza Centrum oparciu swej aktywności o potencjał naukowy i instytucjonalny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Utworzenie Centrum miało znaczący wpływ na badanie i rozwój ekonomii społecznej na obszarze Małopolski. RCES ma być docelowo instytucją inicjującą nowatorskie przedsięwzięcia, gromadzącą zasoby wiedzy oraz specjalistów z dziedziny ekonomii społecznej i dyscyplin pokrewnych.

Zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą RCES: www.ekonomiaspoleczna.msap.pl


Projekt ten realizowany został przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.