W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej Administrator: FISE EQUAL
Partnerzy

Info-punkty ES

W oparciu o regionalne oddziały Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT w całej Polsce powstało siedemnaście regionalnych info-punktów ekonomii społecznej. Eksperci i doradcy pracujący w info-punktach posiadają bogatą wiedzę w zakresie ekonomii społecznej.

Tutaj znają Państwo aktualne adresy info-punktów. Zapraszamy!

Szczegółowe informacje: Lena Chotkiewicz, Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT www.splot.ngo.pl

Projekt ten realizowany został przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.