W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej Administrator: FISE EQUAL
Partnerzy

Współpraca z biznesem

Jednym z celów projektu było wypracowanie pozytywnego nastawienia sektora biznesu do przedsięwzięć ekonomii społecznej. Przygotowane zostały materiały informacyjne dla firm przedstawiające charakterystykę sektora ekonomii społecznej przy zaakcentowaniu korzyści ekonomicznych.

W ramach projektu przeprowadzono także seminaria dla przedsiębiorców (5 seminariów).

Promując ekonomię społeczną w środowisku biznesu prezentowaliśy zagadnienia ekonomii społecznej na forum kampanii Global Compact.

Szczegółowe informacje: Beata Juraszek – Kopacz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego www.frso.pl oraz Kamil Wyszkowski, Przedstawicielstwo Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju w Rzeczpospolitej Polskiej www.undp.org.pl

Projekt ten realizowany został przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.